THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC VỤ, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2013

- Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 42 chỉ tiêu, ngạch chuyên viên.
- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09/9/2013 đến ngày 10/10/2013.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Vụ Tổ chức cán bộ, phòng A302, Tầng 3 nhà A, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng:
1. Điều kiện tuyển dụng.
2. Đơn vị tuyển dụng, số lượng cần tuyển, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành và các yêu cầu khác, vị trí việc làm dự kiến bố trí.
3. Hồ sơ.
4. Hình thức và nội dung thi tuyển.
5. Cách xác định người trúng tuyển.
6. Lệ phí thi tuyển.
Xem tại Website: ubdt.gov.vn và trên bảng tin Thông báo tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0437336812; 08042525; 08044327.

(Chi tiết thông báo tuyển dụng xem tại đây; Đơn đăng ký dự tuyển xem tại đây):
Vui lòng truy cập:
http://ubdt.gov.vn/wps/portal/ubdt/home