1.Giảng viên:                      27 người
 2. Nhân viên văn phòng:   8 người
 * Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 18/3/2013 đến ngày 10/4/2013
 * Thời gian dự tuyển: Từ ngày 20/4/2013 đến ngày 05/5/2013
Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: www.ufm.edu.vn (mục thông báo tuyển dụng) và liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại: 08.3997 1226, từ 8:00- 1630 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày thứ bảy và chủ nhật).

                                                 *****
 Các doanh nghiệp có nhu cầu đăng thông tin tuyển dụng lao động và các cá nhân có nhu cầu đăng thông tin tìm việc làm, mời gửi thông tin về Chương trình Việc làm (Báo Lao Động) theo địa chỉ email: vieclam.com@gmail.com, ĐT: 04 - 3533 0305 (máy lẻ: 146).