- 10 Kỹ thuật Cơ khí: Vẽ 3D, kinh nghiệm 1 năm tại vị trí vẽ kỹ thuật cơ khí. Làm giờ hành chính có tăng ca.
 - 10 Kỹ sư Cơ khí: Làm việc ở phòng Kỹ sư Thiết kế. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới. Mọi chi tiết công việc sẽ đươc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 - 10 Trưởng phòng Thiết kế: Quản lý điều hành bộ phận do mình phụ trách để thực hện các chức năng, nhiệm vụ của phòng Thiết kế. Chịu trách nhiệm trực tiếp về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. Hướng dẫn, hỗ trợ các kỹ sư thực hiện các công việc. Hỗ trợ kỹ thuật cho xưởng sản xuất, cho bộ phận sửa chữa, dịch vụ hậu mãi, bộ phận bán hàng. Hỗ trợ phòng kế toán tính giá thành. Hỗ trợ bộ phận kho quản lý mã số sản phẩm. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên. Tham gia soạn thảo, sửa đổi, áp dụng va cải tiến hệ thống QLCL ISO 9001 trong bộ phận.
 - 10 Nhân viên kinh doanh Thiết bị Công nghiệp: Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng kế hoạch kinh doanh; Xây dựng chiến lược bán hàng nhằm đạt được mục tiêu bán hàng và kế hoạch doanh số chung của công ty. Tổ chức duy trì và phát triển mở rộng sản phẩm và quảng bá sản phẩm của Công ty. Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận và Ban Giám đốc.
 - 10 Nhân viên Kỹ thuật: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy tính, mạng máy tính, mạng wifi. Cài đặt, sửa chữa hệ điều hành, phần mềm máy tính. Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng các phần mềm quản lý OpanWay (Được đào tạo). Lắp đặt, sửa chữa, tư vấn hệ thống camera giám sát (Được đào tạo). Lắp đặt, sửa chữa, tư vấn hệ thống chấm công vân tay (Được đào tạo). Tham gia thực hiện, xây dựng, thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện các công việc khác được giao.
 Quyền lợi sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Thời hạn nộp hồ sơ: 31/12/2012.
Công ty Công nghệ NTC - Link
ĐT: 0994 280 675 - Anh kiều (P. Nhân sự)