9 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 23.619 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.908 người, bị thương 25.002 người. So với 9 tháng năm 2011, giảm 9.360 vụ, giảm 1.502 người chết, giảm 10.634 người bị thương. Tuy vậy, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao.