Từ ngày 20.11 đến 16.12.2012, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337 đã quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại bản Tà Roa, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa. Riêng liệt sĩ số 9 theo thứ tự cất bốc có phát hiện một miếng nhôm có khắc chữ: “Trương V Ban” “12 – 9/3” và “Đ”. Vị trí khai quật 17 bộ hài cốt theo sơ đồ của Sư đoàn 304, hy sinh vào năm 1968 ở phía bắc động Cô Nua.