Dạo qua một số điểm thờ tự nổi tiếng tại thủ đô ngày rằm tháng giêng như: Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ..., một khung cảnh dễ nhận thấy đó là biển người chen chân đi lễ tạ. Những hình ảnh này được chụp tại phủ Tây Hồ.