Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) nghỉ thứ hai- ngày 31.1.2012 và đi làm thứ bảy- ngày 5.1.2013. Như vậy, dịp Tết dương lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục- từ ngày 29.12.2012 đến hết ngày 1.1.2013.

Dịp Tết âm lịch năm 2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục- từ ngày 9.2.2013 (29 tháng chạp năm Nhâm Thìn) đến hết ngày 17.2.2013 (mùng 8 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 1.5.2013, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục- từ ngày 27.4.2013 đến hết ngày 1.5.2013.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Kế hoạch nghỉ Tết dương lịch của UBND TPHCM tương tự như Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Năm nay, Tết dương lịch rơi vào ngày thứ ba, thành phố cho phép các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày được hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31.12.2012) sang ngày thứ bảy (5.1.2013).