Hà Nội xưa nay vẫn dẫn đầu cả nước về đua xe... có tổ chức, cả không tổ chức cũng bỗng dưng nổi máu tốc độ rồ ga lạng lách, coi công an như... “bạn”. Các anh CSGT Hà Nội cũng “lấy tốc độ trị tốc độ”, hiệu quả cũng khá, nhưng là giải pháp chứa đầy hiểm nguy. Vậy Hà Nội ứng xử ra sao trước ý kiến của thượng cấp? Theo thông tin ban đầu, CA Hà Nội bắt đầu... nghiên cứu. Hà Nội muốn có cách riêng của thủ đô. Thanh Hoá hay Hà Nội và các đại đô thị khác “Ở đâu cũng lắm anh hùng - Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên”.

Cuộc chiến với lũ điên cần những cái đầu tỉnh táo. Hy vọng CSGT Hà Nội sẽ có sáng kiến của riêng mình. Có điều cần nhớ Hà Nội đã có những đề xuất kỳ khôi như cho lưu hành phương tiện theo số chẵn - lẻ, rồi rào chắn các ngã ba, ngã tư theo kiểu bóp méo để ép các “chiến mã” đi theo kiểu rắn bò uốn lượn v.v... Nếu vẫn định áp dụng phương pháp xứ Thanh cũng nên cải tiến một chút. Cái lưới bùi nhùi ở đâu cũng giống nhau, nhưng “súng” bắn bùi nhùi mỗi trận địa cần có vũ khí thích hợp với quy mô “chiến sự”!