Trong thời gian qua, với trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai giao, ông Trần Trưng có nhiều khuyết điểm, vi phạm như: Để địa bàn, lĩnh vực phụ trách xảy ra nhiều sai phạm; hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp... Ngoài ra, ông Trưng có dấu hiệu quan hệ thiếu lành mạnh với phụ nữ gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của người cán bộ, đảng viên.