Đối với Ban Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và 2 đồng chí Nguyễn Huy Ban - nguyên Bí thư Ban Cán sự đảng, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Lê Bạch Hồng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, UBKTTƯ yêu cầu Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Huy Ban. Đối với đồng chí Lê Bạch Hồng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách về Đảng, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền.

Đối với đồng chí Diệp Kỉnh Tần - nguyên Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ NNPTNT, đồng chí đã thiếu thận trọng trong việc điều hành, giải quyết các vi phạm tại một số DN... Đồng chí Diệp Kỉnh Tần có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Hàng hải VN và đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng GĐ tổng Cty: UBKTTƯ đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Cty Hàng hải VN; đối với đồng chí Nguyễn Cảnh Việt có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, điều hành.