Savanakhẹt là một địa danh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước, từ trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc cho đến xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trong hòa bình. Đây cũng là nơi có số lượng người Việt Nam sinh sống, làm ăn đông nhất trên đất nước Lào anh em với trên 4.000 kiều bào.

Trong nhiều năm qua, Savanakhẹt cùng với các địa phương thuộc miền Trung Việt Nam đã hợp tác toàn diện, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên tinh thần anh em; cùng nhau xây dựng, phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.