Theo Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), việc điều chỉnh giá nước sạch này  nằm trong lộ trình giá nước sạch 2010 – 2013 đã được UBND TPHCM phê duyệt tại Quyết định 103 vào ngày 24.12.2009. Theo đó, giá nước sạch từ 1.1.2013 tại TPHCM cụ thể như sau:

Đối với các hộ dân cư, đơn giá nước trong định mức sử dụng đến 4m3/người/tháng là 5.300 đồng/m3 (tăng 500 đồng so với năm 2012); sử dụng từ trên 4m3 đến 6m3/người/tháng có giá 10.200 đồng/m3 (tăng 1.000 đồng); trên 6m3/người/tháng giá tính 11.400 đồng/m3 (tăng 400 đồng). Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, giá nước sạch được tính  10.300 đồng/m3 (tăng 1.000 đồng); nước sạch phục vụ các đơn vị sản xuất có giá 9.600 đồng/m3 (tăng 1.400 đồng) và đơn vị kinh doanh - dịch vụ là 16.900 đồng/m3 (tăng 1.700 đồng).

Hiện các Cty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân, Bến Thành, Chợ Lớn, Nhà Bè, Gia Định… đã thông báo cho khách hàng biết việc điều chỉnh tăng giá nước sạch từ 1.1.2013. Theo các Cty cấp nước, việc tính tiền cho lượng nước sử dụng trước và sau ngày 1.1.2013 được thực hiện theo nguyên tắc trung bình tiêu thụ (lấy tổng lượng nước tiêu thụ trong kỳ (m3) chia cho số ngày trong kỳ để có số tiêu thụ bình quân/ngày). Sau đó, lấy số tiêu thụ bình quân/ngày nhân với số ngày sử dụng nước trước ngày 1.1.2013 để áp dụng theo giá cũ năm 2012; và nhân với số ngày sử dụng nước từ ngày 1.1.2013 trở về sau để có lượng nước tính theo giá mới năm 2013. Cách tính tiền này sẽ được thể hiện cụ thể, rõ ràng trên hóa đơn tiền nước gửi đến khách hàng.

Ngoài ra, theo Sawaco, từ ngày 1.1.2013 sẽ bãi bỏ quy định trước đây là những khách hàng đã gắn đồng hồ nước nhưng không sử dụng nước sạch hoặc sử dụng dưới 4m3/tháng/hộ vẫn bị tính tiền cho số lượng 4m3.

Bảng so sánh giá nước giữa năm 2012 với 2013: