*Cấp phường, xã vốn chỉ thu các loại phí nhỏ như phí vệ sinh môi trường, tiền hỗ trợ… Liệu công việc này có vượt quá tầm của họ, thậm chí dễ dẫn đến thất thu. Ông  nghĩ sao?

- Thông tư 197 của Bộ Tài chính triển khai NĐ về Quỹ bảo trì đường bộ đã nêu rõ, đối với xe máy giao cho UBND các phường, xã trực tiếp thu. Toàn bộ nguồn thu này sẽ để lại cho địa phương sử dụng duy tu, bảo dưỡng đường bộ của địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai có thể chậm hơn do phải đợi mức thu từ HĐND các tỉnh, thành. Song, thời điểm thu vẫn tính từ ngày 1.1.2013.

Còn có lo thất thu hay không, phải dựa vào tinh thần tự giác của người dân,  đồng thời có sự kiểm soát của Nhà nước. Nhưng cơ bản vẫn dựa trên tinh thần tự khai và tự giác của người dân. Song, chúng tôi đánh giá, khả năng trong 2013, chúng ta chỉ thu được khoảng 50-70% đối với xe máy.

*Với các khu vực hạ tầng giao thông kém, đường sá hư hỏng nhiều nhưng lại chậm sửa chữa nên chắc chắn người dân  có tư tưởng không muốn đóng phí. Vậy ngành giao thông phải có lộ trình nâng cấp hạ tầng không, thưa ông?

- Đóng phí sử dụng đường bộ không những cho bản thân mình sử dụng, mà còn góp phần phát triển đất nước. Cho nên, sẽ không có một giải pháp nào là công bằng cho tất cả người dân. Ngoài quyền lợi thì người dân cũng đồng thời phải có trách nhiệm đóng quỹ.

Để phát triển hạ tầng giao thông Chính phủ đưa ra rất nhiều chương trình. Ví như chương trình 30a ở các huyện nghèo hay ưu tiên phát triển các vùng kinh tế ở những khu vực khó khăn. Vì vậy, việc ưu tiên nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng là một mục tiêu trước mắt và lâu dài. Còn Quỹ bảo trì đường bộ chỉ thực hiện bảo trì, sửa chữa khi đã có đường sá rồi để đảm bảo đi lại êm thuận, tốt hơn.

*Xin cảm ơn ông!