Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15.9.2013. Theo đó, sẽ thực hiện chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Danh mục và lộ trình các địa điểm cần chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà theo mức độ ưu tiên sau đây:

1. Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

2. Khu vực cách ly của sân bay.

3. Khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, quán bar, karaoke, vũ trường. Nghị định cũng yêu cầu cơ quan chức năng phải dự báo tác động của việc chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng  cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Theo mức độ ưu tiên trên, nhà chờ sân bay sẽ dần không còn phòng dành riêng cho người hút thuốc lá kể từ khi nghị định có hiệu lực thi hành.