Theo đó, giá trúng thầu của từng mặt hàng thuốc không được cao hơn giá trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và không vượt giá kê khai (kê khai lại) còn hiệu lực của từng mặt hàng thuốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khi có mặt hàng trong gói thầu thuốc mà giá dự thầu của tất cả nhà thầu tham dự đều cao hơn giá kế hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư được xem xét lựa chọn mặt hàng trúng thầu trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Hội đồng Thuốc và Điều trị của đơn vị với điều kiện, giá mặt hàng xét duyệt trúng thầu không vượt giá kê khai (kê khai lại) còn hiệu lực của từng mặt hàng thuốc; không vượt quá 10% giá kế hoạch được duyệt và tổng giá trị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Dự thảo đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế cũng quy định hạn mức mua thuốc ngoài kế hoạch đấu thầu tại các đơn vị mỗi lần không quá 200 triệu đồng. Mỗi năm, hạn mức mua thuốc tại các BV tùy thuộc vào hạng BV theo quy định của Bộ Y tế. Các BV hạng 3, hạng 4 được mua không quá 600 triệu đồng; BV hạng 1, hạng 2 mỗi năm không quá 1 tỷ đồng; BV hạng đặc biệt mỗi năm không quá 2 tỷ đồng…

Thông tư này ban hành sẽ thay thế Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10.8.2007 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua thuốc trong các đơn vị công lập.

D.Hải