Có cần thiết cấm hoạt động dạy thêm - học thêm trong nhà trường?

LĐO Trần Vũ
Chia sẻ
Ảnh minh họa (internet)

Không phải việc dạy thêm - học thêm lúc nào cũng mang hình ảnh tiêu cực của người dạy; thực trạng cho thấy ngoài những học sinh khá, giỏi có tố chất của trí tuệ; phần lớn học sinh nếu không được thầy, cô dạy thêm sẽ rất khó để đậu tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và càng khó hơn để được xét tuyển vào các trường Đại học- Cao đẳng. Vậy có nên cấm việc Dạy thêm - Học thêm trong nhà trường?  

Dạy thêm - học thêm trong nhà trường có nên cấm ?

Theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT ) ban hành quy định về dạy thêm, học thêm( gọi tắt là Thông tư 17), ở điểm 2 điều 2 có ghi: “ Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức”. 

Điều này có nghĩa là Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức hoạt động dạy thêm- học thêm trong nhà trường. 

Vì vậy, việc cấm các cơ sở giáo dục công lập tổ chức hoạt động dạy thêm- học thêm chỉ khi các sơ sở đó thực hiện trái với các quy định trong Thông tư 17 hoặc khi Bộ GD&ĐT có sửa đổi, huỷ bỏ Thông tư này.

Không phải việc dạy thêm- học thêm lúc nào cũng mang hình ảnh tiêu cực của người dạy; thực trạng cho thấy ngoài những học sinh khá, giỏi có tố chất của trí tuệ; còn phần lớn học sinh nếu không được thầy, cô dạy thêm sẽ rất khó để đậu tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và càng khó hơn để được xét tuyển vào các trường Đại học- Cao đẳng. 

Mặt khác, không phải thầy,cô nào cứ dạy thêm là phải bắt ép học sinh học. Trong ngành GD&ĐT có rất nhiều người thầy, họ có lòng tự trọng, họ dạy thêm là vì học sinh, vì kiến thức của các em. 

Vậy, hợp lý nhất là không nên cấm hoạt động dạy thêm- học thêm trong nhà trường, mà chỉ nên cấm những hình thức dạy thêm- học thêm trái với quy định của Thông tư 17. 

Những kiểu dạy thêm trong nhà trường nên cấm 

Tại điều 4 Thông tư 17 quy định: “ Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày”. 

Quy định là vậy, nhưng ở một số trường phổ thông, ngoài dạy theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho học sinh ( học buổi sáng), nhà trường còn tổ chức dạy tăng tiết ( học buổi chiều ) các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tiếng Anh. 

Có thể xem đây là hình thức dạy học 2 buổi/ ngày, thực chất buổi học thứ hai là dạy thêm trong nhà trường vì có thu tiền học sinh (do điều 2 Thông tư 17 hướng dẫn: “ Dạy thêm, học thêm là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học” ). 

Ở điềm 4 điều 3 Thông tư 17 có quy định: “Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh”. 

Nhưng, ở nhiều trường phổ thông hiện nay khi tổ chức dạy thêm (dạy tăng tiết) trong nhà trường không thực hiện đúng quy định này: học sinh học theo lớp chính khoá, nghĩa là nhà trường không xếp học sinh học thêm theo học lực tương đương nhau. 

Do vậy hình thức dạy tăng tiết trong nhà trường, hiệu quả không như mong đợi: Giáo viên thường dạy theo số đông, chỉ có học sinh khá giỏi mới tiếp thu được, còn học sinh yếu vẫn yếu, các em không được củng cố thêm những kiến thức bị hổng; một số tiết dạy giáo viên dùng đề bù vào bài dạy cháy giáo án ở tiết dạy chính khoá. 

Dạy thêm theo hình thức tăng tiết, không có gì trái với Thông tư 17. Tuy nhiên hiệu trưởng cần phải chấn chỉnh lại, tổ chức theo các lớp có cùng trình độ học lực. Điều đáng nói ở đây, là nhiều trường phổ thông ngoài tổ chức dạy tăng tiết, hiệu trưởng còn tổ chức cho giáo viên dạy thêm trong trường vào buổi tối các môn học ( trừ môn Văn ) đã dạy tăng tiết, cũng thu tiền người học, tuy không bắt buộc học như học tăng tiết. Đây là hình thức dạy thêm “ chồng lên ” dạy thêm ở trong nhà trường, trái với Thông tư 17, nhất thiết phải cấm ; bởi nó gây ra bức xúc, do: học sinh học thêm thì điểm kiểm tra tại lớp cao học sinh không học, học thêm thì được lòng thầy cô... 

Để chấm dứt hình thức dạy thêm này, thiết nghĩ cơ quan quản lý giáo dục cấp trên khi được UBND Tỉnh, Huyện uỷ quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm- học thêm trong nhà trường , buộc hiệu trưởng phải tổ chức các lớp học thêm( tăng tiết) đúng theo quy định trong Thông tư 17; không cấp giấy phép cho các cơ sở trường học có tổ chức lớp dạy thêm trong trường song song với dạy tăng tiết; kiên quyết xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, không bổ nhiệm lại, không xem xét các danh hiệu thi đua đối với cá nhận hiệu trưởng tổ chức hoạt động dạy thêm theo hình thức này trong nhà trường. 

Hình thức dạy thêm phải cấm 

Đối với giáo viện bậc Tiểu học: Ở điểm 1 và 2 điều 4 Thông tư 17 quy định: “ Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học ”. 

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy ở bậc học này, nhiều phụ huynh từ cán bộ, công chức, thầy, cô giáo đến người lao động đều quan tâm đến việc học của con; nên họ không ngần ngại cho con học thêm ở nhà riêng của thầy cô ( do cấm dạy thêm trong trường nên giáo viên “ dạy chui” ở nhà riêng ). 

Đối với giáo viện bậc trung học: Ở điểm 4 điều 4 Thông tư 17 quy định: “ Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường”. 

Nhưng thực tế cho thấy, không ít cha- mẹ học sinh chưa thật sự yên tâm, nên sau khi cho con học thêm trong trường còn tiếp tục cho con học thêm với giáo viên ở ngoài nhà trường ( dạy chui) . 

Vậy là dạy thêm “chồng tiếp ” lên dạy thêm, không những thế, có cha mẹ còn cho con đến học thêm với một thầy bộ môn dạy tốt hơn. 

Vì thế, có em chỉ được nghỉ vào buổi sáng chủ nhật, có ngày phải học từ 7 giờ sáng đến tận 21 giờ đêm, nên không còn thời gian để học ở nhà các môn học khác; do đó việc học lệch của học sinh trong trường phổ thông là có cơ sở./ Cũng không thể ngờ, khi hiện nay học sinh mẫu giáo chuẩn bị lên lớp 1 cũng được cha mẹ cho học thêm trong hè; học sinh chuẩn bị lên lớp 8 trong hè học thêm môn Hoá học… 

Đây là những hình thức dạy thêm mà các cơ quan quản lý giáo dục phải cấm triệt để, vì nó là nguyên nhân gây ra bức xúc bấy lâu nay trong xã hội, là “ vấn nạn” nan giải cho ngành GD&ĐT, nó gây ra tốn kém tiền bạc và công sức của gia đình học sinh; còn thầy - cô giáo nếu "phớt lờ" những điều cấm, thường sẽ vi phạm điểm 2 điểu 3 Thông tư 17 đó là: “ Cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá ” . 

Để chấm dứt được hình thức dạy thêm nêu trên, thiết nghĩ từ chính quyền địa phương đến các cơ quan quản lý giáo dục và hiệu trưởng các trường phổ thông phải thực hiện đúng trách nhiệm được quy định trong các điều 16, 17, 18 và 19 của Thông tư 17, thay vì yêu cầu chấm dứt cả hoạt động dạy thêm- học thêm đúng quy định theo Thông tư 17 được tổ chức trong nhà trường. 

Theo đó, hiệu trưởng nhà trường ngoài việc quản lý tốt hoạt động dạy và học chính khóa, cần tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm- học thêm trong trường đúng theo Thông tư 17, đồng thời mạnh dạn xếp loại viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, không xem xét các danh hiệu thi đua, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị cơ quan quản lý giáo dục cấp trên luân chuyển ra khỏi trường đối với những giáo viên “ dạy chui ” bên ngoài nhà trường. 

Mặt khác, chính quyền địa phương biết rõ giáo viên đang dạy ở các trường phổ thông tổ chức dạy thêm ở nhà riêng nơi cư trú; thế nên các cấp quản lý giáo dục phải phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, để chấm dứt hình thức dạy thêm không đúng quy định này. 

Trần Vũ thị trấn Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh  

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.


 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

hoainam
Dạy thêm ở ngoài là cơ chế thị trường,có day tốt thât mới có người hoc. Dạy thêm ở trường là cơ chế ép tự nguyện, là hình thức học sinh phải mua điểm hợp pháp. Còn chất lương không cao vì sĩ số đông quá,và có nhiều học sinh ngồi nhầm lớp quá. Cứ cấm như ở thành phố Hồ chi Minh là tốt.
Trả lời - -
Sao lại không cần thiết cấm chứ! Dạy thêm có quá nhiều tiêu cực rồi. Thầy cô dạy thêm học sinh chính khoá của mình nên có hiện tượng trù dập ép buộc. Trẻ con không được sống với tuổi thơ. Đạo đức nhà giáo xuống cấp tranh gianh nhau lớp tốt để dạy..Nên cấm triệt để dạy thêm
Trả lời - -
Cao Đình Nhân
Cấm dạy thêm hiên nay là giải quyết phần ngọn! Phải xem lại mối quan hệ giữa học và thi (hàm lượng, cách chọn người xuất sắc đào tạo lên cao...?) giữa thu nhập của thầy giáo với mức sống xã hội và việc tuyển, bổ nhiệm giáo viên có bảo đảm lý tưởng sư phạm, mô phạm thật sự không?...
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Cô bé 14 tuổi bị phiến quân IS cưỡng hiếp suốt 6 tháng