“3 cùng” với nhân dân xây dựng nông thôn mới

LĐ - 198 Thanh Hùng
Chia sẻ
Người lao động xã Nga Quán tham gia xây dựng công trình thắp sáng đường quê.

Trong những năm qua, cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, LĐLĐ huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã xây dựng chương trình hành động, đồng thời phát động phong trào CNVCLĐ chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phong trào phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn.

Xã Báo Đáp trong thời gian gần đây có sự đổi thay về “bộ mặt” nông thôn, đường sá đi lại thuận tiện, những ngôi nhà xây đua nhau mọc lên, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, năm 2015, xã Báo Đáp được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, đây là xã đầu tiên của huyện Trấn Yên hoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Có được kết quả đó là sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong xã, trong đó có sự chung tay xây dựng NTM của đoàn viên CĐCS xã Báo Đáp. Bà Nguyễn Ngân Giang - Chủ tịch CĐCS xã Báo Đáp - chia sẻ kinh nghiệm: “Khi được huyện chọn làm điểm xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, CĐ xã đã xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong việc chung tay góp sức xây dựng NTM. Với 100% đoàn viên là cán bộ công chức đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, hoặc trưởng, phó các ngành đoàn thể được gắn với các phong trào riêng, vì thế đây là lợi thế để đoàn viên CĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng các công trình cơ bản, phát triển kinh tế. Để chương trình xây dựng NTM đi vào thực tiễn và đúng thời gian, CĐ đã phân công 1-2 đoàn viên phụ trách 1 thôn để “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân và làm cơ sở để đánh giá chất lượng đoàn viên hằng năm”.

Còn đối với xã Bảo Hưng, là 1 trong 3 xã mà huyện phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng xã NTM vào năm nay. Trên cơ sở những tiêu chí đã đạt và chưa đạt được, CĐ xã đã phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM, trọng tâm là việc giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt, phân kỳ thực hiện các tiêu chí gần đạt, phân công cho các đoàn viên thực hiện các tiêu chí tại các cơ sở thôn. “Qua tuyên truyền, người dân đã tích cực hiến đất, cây cối, hoa màu, kinh phí để làm đường giao thông nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, chủ động hoàn thiện tiêu chí vệ sinh môi trường, trong đó 4 đoàn thể đảm nhiệm và xây dựng 32 biển đoạn đường tự quản, xây dựng được 4km đường điện nông thôn” - đó là lời khẳng định của anh Lê Văn Mạnh - Chủ tịch CĐ xã
Bảo Hưng.

Để phong trào đạt kết quả cao, LĐLĐ huyện Trấn Yên đã xây dựng chương trình hành động, triển khai tới 100% CĐCS. Bà Nguyễn Thị Minh Loan - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trấn Yên - cho biết thêm: “Ngay sau khi LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, các CĐCS đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phát động hưởng ứng trong cán bộ, CNVCLĐ ở cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn và đăng ký thực hiện những công việc cụ thể đóng góp vào chương trình xây dựng NTM của huyện”.

Nhờ xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp CĐ cần tập trung thực hiện, chính vì vậy đã có nhiều CĐCS có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần nâng cao đời sống cho người dân và làm thay đổi bộ mặt nông thôn...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Hàng loạt web xem phim trực tuyến không bản quyền sắp sửa lao đao