Thêm nội dung có lợi cho người lao động vào thoả ước lao động tập thể

LĐ - 221 Trương Hoàng
Chia sẻ
Công nhân trong dây chuyền sản xuất của Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Ông Nguyễn Quang Khanh - Chủ tịch CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (thuộc CĐ Công nghiệp Hóa chất VN) - cho rằng, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được coi là “Bộ luật riêng” của DN, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Việc xây dựng và thực hiện được TƯLĐTT đầy đủ, nội dung sát thực và có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ cao hơn luật định là việc làm hết sức quan trọng, là trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức CĐ.

Là CĐCS với 31 CĐ trực thuộc và CĐCS thành viên với gần 2.000 CB, đoàn viên, trong những năm qua, CĐ Cty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã thường xuyên chỉ đạo các CĐ trực thuộc thành lập, củng cố, kiện toàn BCH tại các đơn vị, phòng, ban; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐN về việc nâng cao chất lượng thương lượng ký kết và thực hiện TƯLĐTT. Cụ thể, ở các đơn vị trực thuộc đều thành lập Tiểu ban Xây dựng và Thương lượng TƯLĐTT; trên cơ sở tập hợp, lấy ý kiến của NLĐ, đề xuất của Tiểu ban, CĐ đã chủ động đề xuất với người sử dụng LĐ, thực hiện đàm phán bổ sung, điều chỉnh những điều khoản của TƯLĐTT phù hợp với kết quả SXKD, điều kiện, khả năng của DN - đảm bảo hài hòa quyền lợi của NLĐ với người sử dụng LĐ, tất cả vì mục tiêu phát triển DN và nâng cao đời sống NLĐ. Đặc biệt, trong quá trình đàm phán thương lượng mỗi năm, CĐ Cty lựa chọn bổ sung một nội dung phù hợp có lợi cho NLĐ trên cơ sở điều kiện của DN.

Kết quả, cùng với việc đưa vào đầy đủ các nội dung của thỏa ước như việc làm, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng; ATVSLĐ, các chế độ BHXH, BHYT… Trong TƯLĐTT của Cty đã đưa được nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ, cao hơn luật định như: Cty thực hiện 40 giờ làm việc/tuần; đảm bảo chất lượng bữa cơm giữa ca (tiêu chuẩn 30.000đ/bữa, không tính chi phí phục vụ); bồi dưỡng ca 3, độc hại cho CNVC; NLĐ nếu có nguyện vọng muốn nghỉ chờ hưu thì có ý kiến bằng văn bản gửi tổng giám đốc, nếu được đồng ý thì thời gian nghỉ chờ hưu tối đa là 3 tháng và được hưởng nguyên lương… Ngoài ra, lãnh đạo Cty thực hiện tiếp CNVC, NLĐ 1 tháng/lần để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, các vướng mắc, tâm tư nguyện vọng của CNVC.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Khanh, để đạt được các nội dung thương lượng, CĐ phải chủ động đề xuất với người sử dụng LĐ và chú trọng tập hợp ý kiến, tăng cường sự tham gia của CNLĐ vào quá trình thương lượng. Tăng cường các hình thức tham gia của CNLĐ trong TƯLĐTT như: Lấy ý kiến (trực tiếp hoặc bằng phiếu hỏi); tổ chức họp nhóm, tổ hoặc toàn thể NLĐ; cử đại diện của các tổ, đội tham gia vào “tổ thương lượng” của CĐ, của tập thể LĐ; huy động CNLĐ cùng giám sát và kịp thời phản ánh với CĐCS về những vi phạm, những điểm chưa hợp lý của TƯLĐTT; những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất cho các cuộc thương lượng tập thể sắp tới…


[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Nhiều vết thương lạ trên người bé trai chết bất thường dưới mương nước