“Cẩu tặc” ngang nhiên vào nhà bắt trộm chó

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Thấy chỉ có một mình cháu nhỏ đang chơi trong nhà, tên trộm thản nhiên đi vào cởi dây xích bắt trộm chó trong "chớp mắt".

Độc giả bình luận