Người đàn ông nhanh như cắt cứu cô gái tự tử trước mũi tàu hỏa

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Thấy nữ sinh viên định lao xuống đường ray khi tàu đang đến gần, một nhân viên 54 tuổi ở ga tàu tại Phúc Kiến, Trung Quốc đã kịp thời lao tới giữ lấy cô.

Độc giả bình luận