Nhân viên cây xăng bơm thiếu 80 đồng, khách yêu cầu đổ đủ

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Chủ xe muốn đổ 50.000 đồng tiền xăng, tuy nhiên sau khi đến số tiền 49.920 đồng, nhân viên cây xăng lại dừng, không đổ tiếp khiến chủ xe bức xúc.

Độc giả bình luận