Tên trộm liều lĩnh "nhảy" xe dù chuông báo động kêu inh ỏi

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Tên trộm vừa vặn khóa khởi động xe máy thì chuông báo động kêu ầm ĩ. Thay vì bỏ chạy, hắn ngồi lên xe định rồ ga tẩu thoát nhưng không được vì chiếc xe đã bị khóa.

Độc giả bình luận