Thang máy rơi tự do hất văng người lên trần

Tôi chia sẻ -    BT (TH)
Thang máy đang mở ra bất ngờ đóng lại, rơi không kiểm soát rồi dừng đột ngột khiến người đàn ông bị hất văng lên trần và bị thương nặng.

Độc giả bình luận