Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự buổi gặp mặt truyền thống 4 Văn phòng

LĐO V.Cường
Chia sẻ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sáng 10.2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự buổi gặp mặt, trao đổi, phối hợp công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và triển khai công tác năm 2017.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc mà bốn Văn phòng đạt được trong năm qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm qua, đất nước ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, với sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, dự trữ ngoại hối đạt mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của bốn Văn phòng. Các đồng chí đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của từng Văn phòng; làm tốt công tác dự báo, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, bảo đảm ngày càng khoa học và sát thực tế. Phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất các chủ trương chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước; kiến nghị giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; phục vụ kịp thời, hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước sang năm 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017 và các sự kiện trọng đại khác.

“Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với bốn Văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi các đồng chí cần phát huy truyền thống, những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa bốn Văn phòng và giữa bốn Văn phòng với các Bộ, ban, ngành, địa phương... để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?