Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư: Tuyên dương 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu

LĐO Xuân Hải
Chia sẻ
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: X.H)

Sáng 4.1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (T.Ư) tổ chức Hội nghị tuyên dương 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xất kinh doanh. 

Tới dự Hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, 192 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương hôm nay được bình chọn từ 5.971 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối là những người tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doah và trong cong tác xây dựng Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng vào thành tích chung của doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá, đây là những tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng uỷ Khối cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu. Một là, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch hành động với những nội dung cụ thể, thiết thực triển khai sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm thứ 3 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra là: “Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công”.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Kết luận Hội nghị Trung ương Đảng 6 khóa XI về Đề án "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; và mới đây nhất là Nghị quyết số 05 Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Phạm Minh Chính lưu ý, trong bất cứ hoàn cảnh và loại hình doanh nghiệp nhà nước nào, phải xác định bảo toàn được vốn Nhà nước và lấy suất sinh lời trên vốn làm một trong những tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp kinh doanh; lấy kết quả thực hiện các chính sách xã hội làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp công ích. Đặc biệt cần phải biết tận dụng, tranh thủ, chắt chiu, tiết kiệm mọi nguồn lực: nguồn lực tài nguyên đất đai, vật tư thiết bị, tiền vốn, thời gian, nguồn nhân lực; nguồn lực từ nhà nước, từ xã hội và từ chính doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Hai là, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ba là, tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; tiếp tục lựa chọn tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến là các chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, cán bộ quản lý giỏi và công nhân lành nghề để ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương lao động góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bốn là, các cấp ủy phải tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ nói riêng. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Sáu là tập trung nghiên cứu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong doanh nghiệp nhà nước.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Macron giảm mạnh chưa từng có