Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo

Tôn giáo là một vấn đề được Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm giải quyết trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những quan điểm về tôn giáo của Đảng được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đoàn kết tôn giáo trong  đại đoàn kết dân tộc

Ngay sau khi được thành lập (1930), Đảng ta đã thấy được Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo. Tuy mỗi tôn giáo có những đặc điểm riêng nhưng đều giống nhau ở chỗ cùng tồn tại trong lòng dân tộc. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, đại đa số đồng bào các tôn giáo đều đứng về phía cách mạng, cùng toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tích cực tham gia xây dựng, phát triển đất nước.
Đặc biệt, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (từ 1986), các tôn giáo của Việt Nam có sự phục hồi, phát triển nhanh chóng và có nhiều tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội và an ninh, trật tự ở các địa phương. Nhận rõ điều đó, Đảng ta đã kịp thời tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác tôn giáo; trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện những chủ trương, chính sách đối với tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Sự đổi mới về tôn giáo của Đảng ta được thể hiện qua các quan điểm:

Chuẩn bị xây chùa ở Quảng Ninh. Ảnh: TRẦN LÂM

Một là, khẳng định tôn giáo là vấn đề tồn tại lâu dài. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, các nguồn gốc nảy sinh tôn giáo vẫn tồn tại và tác động thường xuyên tới sự phát triển của các tôn giáo. Do không nhận thức đúng đắn quy luật này, cộng với những mặc cảm, định kiến về tôn giáo, nên trước đây đã có nơi, có lúc, chúng ta có chủ trương, biện pháp đối xử thô bạo với tôn giáo, tìm cách thu hẹp, hạn chế các hoạt động tôn giáo. Vì vậy đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa chính quyền với tôn giáo, làm mất lòng tin của quần chúng tín đồ, chức sắc các tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Để chấn chỉnh, khắc phục những lệch lạc trên, một số nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: “Tín ngưỡng, tôn giáo đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Quan điểm này là cơ sở cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề tôn giáo ở nước ta hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ bình tĩnh, khách quan trong khi xem xét, giải quyết các hoạt động tôn giáo; đảm bảo cho các tôn giáo ở Việt Nam sinh hoạt một cách bình thường, tuân thủ pháp luật, đồng hành với dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Quan điểm này cũng yêu cầu các cấp, các ngành và mọi cán bộ đảng viên phải khắc phục tư tưởng chủ quan, nóng vội trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo nói chung, với hoạt động tôn giáo nói riêng.

Hai là, tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn giáo và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng. Chống mọi hành động vi phạm tự do tín ngưỡng, đồng thời chống việc lợi dụng tín ngưỡng để làm tổn hại đến lợi ích của tổ quốc và nhân dân.

Ba là, đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong quá trình ra đời, tồn tại và phát triển, tôn giáo nào cũng có hai mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực thể hiện ở chỗ răn, dạy tín đồ hướng thiện, làm điều lành, tránh điều ác. Còn mặt tiêu cực thể hiện ở chỗ làm cho con người sống an phận và chấp nhận “sự an bài”, thậm chí hạn chế họ tham gia vào quá trình cải tạo thực hiện xã hội bằng các phương pháp cách mạng.

Bốn là, công tác tôn giáo vừa phải quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa phải kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo phá hoại cách mạng.

Năm là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, công tác đối với con người. Trong công tác này phải quan tâm đến các lợi ích thiết thân, chính đáng của quần chúng tín đồ nói chung, chức sắc, chức việc nói riêng làm cốt lõi...

Sáu là, làm tốt công tác đối với tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Các tôn giáo ở nước ta phát triển mạnh

Có thể nói, chưa bao giờ các tôn giáo lại phát triển mạnh như giai đoạn hiện nay. Điều này thể hiện rất rõ những mặt cơ bản sau đây:

Từ năm 2006 đến nay, các cơ quan thẩm quyền đã cấp đăng ký hoạt động và công nhận tư cách pháp nhân cho 16 tổ chức tôn giáo, nâng tổng số lên 32 tổ chức tôn giáo thuộc 12 tôn giáo.

Những cơ sở đào tạo, thờ tự lớn của các tôn giáo đều được Nhà nước cấp đất xây dựng. Điển hình như: Giáo xứ La Vang, Quảng Trị được cấp thêm 15ha đất, nâng diện tích lên 21ha; Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội được cấp 10ha đất, Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Cần Thơ được cấp 11,3ha đất... Các hoạt động của các tổ chức, cá nhân chức sắc, cá nhân tín đồ diễn ra sôi động phong phú, tự do. Việc mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành được đảm bảo.

Các lễ hội tôn giáo diễn ra ngày càng sầm uất ở tất cả các cơ sở thờ tự của các tôn giáo với những quy mô khác nhau. Điển hình là đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; Năm thánh để Pháp miện 350 năm Công giáo có mặt ở Việt Nam, 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm; lễ khai đạo của Phật giáo Hoà Hảo; lễ hội Yếu diêu trì cung đạo Cao Đài...

Những thành tựu của Việt Nam đạt được trên lĩnh vực tôn giáo là một bằng chứng sinh động chứng minh cho chính sách tôn giáo đúng đắn, cởi mở, thực sự tôn trọng, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những kết quả đó buộc Bộ Ngoại giao Mỹ phải đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo.

Thế nhưng, phớt lờ những kết quả và tiến bộ đạt được của Việt Nam trên lĩnh vực tôn giáo, những năm qua, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo. Đây là một thủ đoạn quen thuộc mà các thế lực thù địch thường sử dụng để kích động, gây mất ổn định chính trị ở các vùng tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các tôn giáo với Đảng, Nhà nước.

Song trước những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và tinh thần yêu nước, đoàn kết của đồng bào tôn giáo, các thế lực thù địch đã thất bại trong âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

PGS - TS Trần Minh Thư  - Tổng Biên tập Tạp chí CAND

Loading...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất


Vấn nạn thực phẩm bẩn: Xây phải đi đôi với chống

Xem tại đây

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Đã đến lúc các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cần chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn. Nhằm bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cùng Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Hành động để người dân được sử dụng nông sản thực phẩm an toàn” vừa diễn ra hôm qua (ngày 26.7), tại Hà Nội.

Đã đến lúc các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cần chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn, đồng thời tăng cường sự quản lý đối với hệ thống phân phối lưu thông thực phẩm an toàn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm, các cơ quan cần có những hành động mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Người Trung Quốc lợi dụng kẽ hở của luật để mua đất, lao động trái phép ở Đà Nẵng

Xem tại đây

Sáng 26.7, tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - đầu tư do Thứ trưởng Đào Quang Thu dẫn đầu, đại diện Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng đã nêu ra một số bất cập, kẽ hở trong các điều luật hiện hành bị nhiều người lợi dụng.

Thời gian qua, nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Trung Quốc đã vận dụng kẽ hở tại điểm b, khoản 3, Điều 9 nghị định 139/2007/NĐ-CP, Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam để cùng sở hữu đất tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Một số đông người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc đã lợi dụng quy định của Luật Đầu tư, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đăng ký đầu tư với số vốn rất thấp (Luật Đầu tư không hạn chế). Trong khi đó, cơ quan đăng ký đầu tư không thể từ chối Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các trường hợp này.

Các công ty đào vàng khai thấp sản lượng để né thuế?

Lợi dụng việc thiếu những chế tài và biện pháp quản lý, kiểm soát chặt sau cấp phép, các doanh nghiệp khai thác vàng ở Quảng Nam tìm mọi kẽ hở để trốn thuế, khai gian sản lượng… khiến nhà nước vừa mất mỏ, vừa thất thu thuế.

Tại huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tập trung nhiều nhất các doanh nghiệp được cấp phép khai thác vàng, với 6 giấy phép được tỉnh cấp cho 5 doanh nghiệp. Nhưng nhiều năm qua, các doanh nghiệp luôn kê khai sản lượng vàng rất thấp so với trữ lượng và công suất khai thác theo giấy phép.

Các công ty cũng khai báo doanh thu từ đào vàng rất ít, hầu hết báo lỗ, như năm 2014, chỉ có công ty Phước Minh khai lợi nhuận trước thuế hơn 160 triệu đồng, và công ty Nam Mai lãi 7 triệu đồng, còn lại đều báo lỗ từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Bộ Xây dựng lo ngại xảy ra “bong bóng” nhà ở thương mại

Xem tại đây

Thị trường bất động sản (BĐS) đang tăng trưởng tốt khi có lượng giao dịch tăng, hàng tồn kho giảm và dự nợ cho vay BĐS đang tăng. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng cảnh báo, trong thời gian tới có khả năng xảy ra nguy cơ rủi ro, xuất hiện bong bóng tại phân khúc nhà ở thương mại.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA), thị trường đã xuất hiện tình trạng lệch pha sang phân khúc trung và cao cấp trong khi thiếu sản phẩm của phân khúc bình dân quy mô vừa và nhỏ có 1 - 2 phòng ngủ. Trong số 34 dự án được Sở Xây dựng Tp.HCM xác nhận đủ điều kiện huy động vốn trong 6 tháng đầu năm 2016, lượng căn hộ trung và cao cấp đã tăng đến 16%, trong khi lượng căn hộ bình dân lại giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vướng thủ tục, nông dân không được nhận tiền hỗ trợ

Trong đợt khô hạn, xâm nhập mặn vừa qua, 52.000ha tôm nuôi ở Cà Mau bị thiệt hại ước tính trên 300 tỉ đồng. Tỉnh này cũng đã công bố thiên tai cấp độ 2. Dù vậy việc hỗ trợ cho người dân khó thực hiện do hầu hết không đăng ký sản xuất theo quy định.

Để hỗ trợ thiệt hại sau khi công bố thiên tai đòi hỏi phải theo đúng quy định. Cụ thể theo quy định tại khoản 1, Ðiều 4, Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 9.2.2015 của Bộ Tài chính, “diện tích nuôi trồng thuỷ sản phải có xác nhận của chính quyền cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan làm căn cứ thanh toán hỗ trợ...”. Theo điều kiện này thì Cà Mau không có hộ dân nào được nhận hỗ trợ thiệt hại vì không hộ nuôi tôm nào “đăng ký kê khai sản xuất ban đầu”.

Hầu hết hộ dân không kê khai sản xuất ban đầu với UBND cấp xã; một số hộ có hoá đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch bị tẩy xoá, sửa ngày, tháng hoặc số lượng giống không phù hợp so với số lượng giống thả nuôi trong bảng kê khai thiệt hại… Qua kiểm tra, xem xét phân tích của tổ thẩm định, xét thấy thủ tục không hợp lệ.

Kinh tế 24h: Người Trung Quốc mua đất, lao động trái phép ở Đà Nẵng, các bộ ngành phải chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn