Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị cảnh cáo đối với nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

LĐO Xuân Hải
Chia sẻ
Kỳ họp thứ VII của Ủy ban kiểm tra Trung ương

Ngày 24.10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII. 
Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ VII Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

“Từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung sau:
I- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 và một số cá nhân.
1- Ban cán sự đảng (BCSĐ) Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 đã có các vi phạm, khuyết điểm sau:
- Không kịp thời sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của BCSĐ theo quy định của Bộ Chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của BCSĐ.
- Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, cụ thể:
+ Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và một số cán bộ vi phạm nguyên tắc, quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện.
+ Vi phạm Quyết định số 83/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và Quyết định số 81-QĐ/BCS của BCSĐ Bộ Công thương trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Chánh Văn phòng BCSĐ, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
+ Đánh giá, quy hoạch cán bộ một số trường hợp không đúng nguyên tắc, quy trình; để đồng chí Vũ Huy Hoàng, Bí thư BCSĐ tự ý đề nghị phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác.
+ Vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Doanh nghiệp trong việc bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Hải (con trai Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng) làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).
- Thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng trong việc thẩm định, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).
2- Đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương.
 Đồng chí Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng có những vi phạm, khuyết điểm sau:
- Thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Sabeco, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội.
- Thực hiện không đúng các quy định của Đảng và Nhà nước trong việc cho chủ trương tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh giữ chức Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng; Chánh Văn phòng BCSĐ, Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
- Mặc dù biết Trịnh Xuân Thanh có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của Tỉnh ủy Hậu Giang trong việc thuyên chuyển Trịnh Xuân Thanh về công tác tại tỉnh Hậu Giang để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; thực hiện không đúng thẩm quyền khi đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tạo điều kiện cho Trịnh Xuân Thanh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. Báo cáo không trung thực về tình hình hoạt động của PVC và cá nhân Trịnh Xuân Thanh trước khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với Trịnh Xuân Thanh.
- Chỉ đạo đánh giá, quy hoạch, đề nghị phê duyệt quy hoạch thứ trưởng đối với Trịnh Xuân Thanh và một số cá nhân không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn.
Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của BCSĐ Bộ Công thương và đồng chí Vũ Huy Hoàng đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công thương và cá nhân đồng chí Vũ Huy Hoàng, gây bức xúc trong xã hội.
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Yêu cầu BCSĐ Bộ Công thương khẩn trương chỉ đạo kiểm điểm, thi hành kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định; thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong công tác cán bộ của Bộ Công thương.
3- Đồng chí Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và đồng chí Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên BCSĐ, Thứ trưởng Bộ Công thương có các vi phạm, khuyết điểm sau:
- Đồng chí Đào Văn Hải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất với BCSĐ, lãnh đạo Bộ Công thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
- Đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân đồng chí Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.
Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với đồng chí Đào Văn Hải.
 II- Về giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, nguyên Bí thư Đảng ủy Ngoài nước
Qua xem xét giải quyết tố cáo đồng chí Lê Dân, UBKT Trung ương kết luận: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết kéo dài; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ có nhiều sai sót, khuyết điểm; chưa thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 896-TB/UBKTTW, ngày 24-9-2015 của UBKT Trung ương.
Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí Lê Dân chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015. Bản thân đồng chí Lê Dân chưa có ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ; có biểu hiện thiếu tôn trọng tập thể; phương pháp, tác phong công tác còn hạn chế; chưa nghiêm túc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm tra, tiếp tục có những khuyết điểm, vi phạm mới trong công tác cán bộ.
Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước và đồng chí Lê Dân đến mức phải có hình thức kỷ luật. UBKT Trung ương quyết định thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Lê Dân và Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.
III- Kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. UBKT Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xem xét, chỉ đạo.
IV- Xem xét, giải quyết một số vụ việc theo thẩm quyền
1- Về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
- UBKT Trung ương đã tham gia ý kiến với các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 3 trường hợp.
- Quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật theo thẩm quyền 2 trường hợp.
2- Về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng

Qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Đồng Nai, Trà Vinh; kiểm tra tài chính đảng đối với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các địa phương, đơn vị và yêu cầu rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.”

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

H.Hai
Nhớ lại vụ án của Trần Dụ Châu - Cục Hậu cần mà Bác Hồ đã xử trong lịch sử, tử hình vì tội tham ô công quỹ quân đội.... Giờ hãy xem mấy chục năm sau....Tổng Thanh tra Nhà nước chiếm dụng nhà của công (phát hiện ra mới buộc phải trả lại), là tội chiếm đoạt tài sản. Bộ trưởng Hoàng thiếu trách nhiệm, vụ lợi... gây hậu quả nghiêm trọng. Các vị trên không chỉ phạm tội có trong luật định mà còn làm mất cái quý giá nhất với chế độ ta là lòng tin của đông đảo quần chúng nhân dân... Vì vậy, theo tôi không thể chỉ cảnh cáo, khiển trách được vì càng làm giảm sút lòng tin của dân hơn nữa... Hãy xét xử họ theo tinh thần đúng người, đúng tội... Không có vùng cấm đúng như tinh thần mà những lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta thường mong muốn và kêu gọi...
Trả lời - -
phạm Mạnh Khôi
Công tác tổ chức cán bô là then chốt của then chốt.Thực hiện tố hay không là sự sống còn của Đảng .Thử tưởng tượng xem nếu bổ nhiệm nhiều cán bộ như Trịnh Xuân Thanh. Chỉ một mà đã gây tổn hại cho đất nước 3 300 tỉ đồng .Ông Vũ Huy Hoàng chịu trách nhiệm chính nhưng chỉ bị cảnh cáo có vẻ chưa nghiêm khắc, chưa có tác dụng ngăn chặn việc bổ nhiệm người không đúng tiêu chuẩn nhất là phẩm chất của con người được bổ nhiệm. Chưa nói đến Trịnh Xuân Thanh có tham nhũng trong số tiền này không. Chưa nói đến những món quà mừng sinh nhật bố, bộ đồ chơi hàng trăm triệu đồng và tòa biệt thự ngạo nghễ. Chỉ riêng việc sau khi bị "sờ" đến lại bỏ trốn sang nước ngoài đã chứng tỏ sự suy thoái đến mắc độ nào. Vậy mà người bổ nhiệm đề bạt chỉ bị xử lý quá ư nhẹ nhàng. Thiết nghĩ, ít nhất cũng cần làm rõ tôi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bổ nhiệm sai gây ra lỗ 3300 tỉ đồng thiệt hại cho dân và đất nước như thế mà không phải chịu trách nhiệm gì tương xứng? Là người dân, tôi mong Đảng, Nhà nước xử lý trách nhiệm để chứng tỏ "không có vùng cấm" theo đúng tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư.
Trả lời - -
Lê Minh Qang
Cựu BT Vũ Huy Hoàng vi phạm dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng...(theo đánh giá của UBKLTW) mà chỉ bị cảnh cáo thì đúng là "giơ cao đánh khẽ" thôi. Đáng lẽ ra phải kha trừ Đảng mới đúng.
Trả lời - -
giocao
Ông ấy về hưu rồi, có khai trừ thì cũng chẳng hữu ích gì! Nhiều cán bộ lãnh đạo về hưu còn bỏ sinh hoạt chi bộ, thậm chí không nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt về nơi cư trú kia kìa.
Trương Duy Phúc
Khuyết điểm tày đình như vậy mà chỉ bị cảnh cáo thôi ư? Không thuyết phục!
Trả lời - -
trần gia gia
Mưu lợi đã thành công, về hưu rồi thì khiển trách có tác dụng gì? Người có liêm sỉ thì đã không coi lợi hơn danh.
Trả lời - -
Nguyễn Võ Lộc
Cảnh cáo hay khai trừ Đảng chẳng có ý nghĩa gi cả đối với cán bộ về hưu vì nhiều cán bộ nghỉ hưu đã xin nghỉ sinh hoạt Đảng, kỷ luật như vậy không răn đe được ai mà còn làm mất thêm lòng tin của dân nữa. Đề nghị điều tra xem có tham nhũng hay nhận hối lộ không qua tài sản của gia đình ông Hoàng để xét kỷ luật nặng hơn thậm chí khởi tố hình sự đối với ông Hoàng.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cảnh sát cơ động thủ đô đang làm những việc gì?