Các chính sách ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động từ 1.8

LĐ - 178 H.L
Chia sẻ

Tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng: Theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, cán bộ xã đã nghỉ việc; trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995, chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.

 Nghị định quy định rõ cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ xã, phường, thị trấn được điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Thời điểm điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng. Riêng các đối tượng đã được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22.1.2015 của Chính phủ thì giữ nguyên mức hưởng.

Người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 2 triệu đồng/tháng… được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/người/tháng trở xuống; tăng lên bằng 2.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức nhận mức lương mới

Thông tư 05/2016/TT-BNV có hiệu lực từ 1.8 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội chính thức có hiệu lực.

Theo đó, mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 thông tư này sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng kể từ ngày 1.5.2016.

Đối với cán bộ, công chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng thêm quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau: Nếu tổng tiền lương và các khoản phụ cấp lương tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5.2016 thấp hơn tiền lương và các khoản phụ cấp lương cộng với tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4.2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền lương đã hưởng của tháng 4.2016…

Tăng 4 nhóm công việc phải nghiêm ngặt an toàn vệ sinh, lao động

Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 1.8 quy định 17 nhóm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực. Thông tư này tăng 4 nhóm so với Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18.10.2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là các công việc làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên; các công việc làm việc có tiếp xúc bức xạ ion hóa; các công việc có tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 30GHz tới 300GHz.

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Khám phá sự lợi hại của tàu đổ bộ đệm khí của quân đội Mỹ