Đến tháng 4.2012, hệ thống tổ chức Công đoàn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã sắp xếp đồng bộ với hệ thống chuyên môn, do việc tái cơ cấu tập đoàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tập trung vào 5 lĩnh vực chính: Thăm dò khai thác, CN khí, điện, lọc hoá dầu và dịch vụ kỹ thuật DK chất lượng cao. Tổng số công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam tại thời điểm hiện nay là 29, trong đó có 7 công đoàn cấp trên cơ sở; tổng số công đoàn cơ sở toàn ngành là 140; tổng số đoàn viên là trên 63.000. Tại buổi tuyên dương, các cán bộ chuyên trách công đoàn qua các thời kỳ đã giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Một trong những tâm tư của cán bộ chuyên trách đang hoạt động là cần có sự quan tâm hơn về chế độ chính sách, như chế độ lương chức danh của cán bộ công đoàn nên được thay đổi ngang bằng với chuyên môn; cán bộ chuyên trách công đoàn cần được quan tâm hơn nữa về bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động...

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng biểu trưng, tuyên dương cho 52 cán bộ chuyên trách công đoàn qua các thời kỳ và truy tặng 2 đồng chí cán bộ chuyên trách công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Công đoàn Dầu khí Việt Nam.