Công tác tuyên giáo công đoàn: 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013

TS Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam
Chia sẻ
Công nhân khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) tìm hiểu Luật Lao động. Ảnh: KỲ ANH

2013 là năm diễn ra đại hội CĐ cấp tỉnh, thành phố, ngành trung ương và Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là năm sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật CĐ năm 2012 và BLLĐ năm 2012. Công tác tuyên giáo CĐ cần tập trung vào một số nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu mới.

Năm 2013 còn là năm dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ. Bên cạnh việc triển khai các hoạt động thường xuyên, công tác tuyên truyền, giáo dục của hệ thống CĐ trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ, tổ chức CĐ; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN-KCX, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, chuyên môn sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW.

Hai là, triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, với đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội CĐ các cấp và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, hoàn thành các công trình, sản phẩm chào mừng đại hội; triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến cơ sở.

Bốn là, triển khai tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNLĐ; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tiếp tục ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ; củng cố và phát triển mô hình tổ tự quản trong CNLĐ, mô hình khu nhà trọ CNLĐ không tệ nạn xã hội tại các KCN-KCX.

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý, định hướng, phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản trong hệ thống CĐ; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ.

Sáu là, tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tổ chức CĐ; chủ động phối hợp xây dựng nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN-KCX theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12.10.2011 của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CNVCLĐ tại cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa, cung văn hóa lao động trên phạm vi cả nước theo hướng phục vụ nhiều hơn, thiết thực hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN-KCX.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Sự thật gây sốc của bác sỹ 20 năm chữa trị bệnh nhân HIV