Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Công đoàn phối hợp đảm bảo tốt an sinh xã hội

LĐ - 5 Trương Hoàng - Quế Chi (ghi)
Chia sẻ
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN lần thứ 9 khóa XI, đồng chí Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - đánh giá cao những thành quả mà tổ chức Công đoàn đã đạt được trong năm 2016. Phó Thủ tướng nhấn mạnh 6 vấn đề mà tổ chức Công đoàn cần quan tâm. Trong đó, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục chủ động phối hợp với Chính phủ, với các bộ, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong CNLĐ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những thành tích đáng tự hào

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2016, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà các cấp CĐVN đã đạt được thể hiện qua các nội dung như tích cực, chủ động tham gia cùng các cơ quan nhà nước, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến NLĐ nhất là trong các lĩnh vực tiền lương, BHXH, BHYT, ATVSLĐ, vấn đề nhà ở và các thiết chế văn hóa phục vụ NLĐ; công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ ngày càng được chú trọng; việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến; số cuộc ngừng việc, đình công giảm nhiều so với năm 2015 tạo môi trường ổn định góp phần thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh; phong trào thi đua yêu nước tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả, nhất là phong trào thi đua liên kết trên công trường thủy điện Lai Châu do CĐ chủ trì đã góp phần đưa Nhà máy Thủy điện Lai Châu hoàn thành về trước tiến độ một năm, làm lợi cho ngân sách nhà nước trên 7.000 tỉ đồng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng và những kết quả của phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức CĐVN trong năm 2016.

Chủ động tham mưu, đề xuất chính sách

Đánh giá tình hình năm 2017, đồng chí Trương Hòa Bình cho rằng, thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn năm 2016 nhưng vẫn phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực diễn ra gay gắt. Tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp trong khi thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của LHQ về phát triển bền vững và thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định FTA thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức… Những khó khăn gay gắt về việc làm, sẽ là những thách thức rất lớn đối với tổ chức và hoạt động của CĐVN.

Vì thế, đồng chí nhấn mạnh 6 vấn đề mà tổ chức CĐ cần quan tâm. Cụ thể, CĐ tiếp tục chủ động phối hợp với Chính phủ, với các bộ ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong CNLĐ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với vai trò đại diện NLĐ, cần chủ động tham mưu, đề xuất và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên và NLĐ; quan tâm chăm lo cho đoàn viên và NLĐ thông qua việc bảo vệ NLĐ tại tòa án theo quy định của pháp luật; xây dựng QHLĐ lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa nhà đầu tư, NLĐ và Nhà nước; thực hiện tốt cơ chế phối hợp ba bên ở cấp ngành và địa phương về QHLĐ, thúc đẩy ký kết TƯLĐTT cấp ngành, cấp khu vực; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC, NLĐ; chú trọng quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp CN cả về số lượng và chất lượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật LĐ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Tổng LĐLĐVN cần bám sát, thúc đẩy quá trình phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ, trong đó quan tâm đến việc nâng cao nhận thức, thái độ, đạo đức, trách nhiệm đối với công việc.

Đặc biệt, CĐ cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của NLĐ, nhất là CN, đoàn viên CĐ trong các KCN-KCX. Tháng 7.2016, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất chủ trương để CĐ triển khai thí điểm việc đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ phục vụ đoàn viên, NLĐ tại các KCN-KCX. Đây là tiền đề rất quan trọng để Tổng LĐLĐVN tổ chức các hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động CĐ năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Đồng chí đề nghị CĐ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai, thực hiện. Đồng thời, chủ động tạo nhiều nguồn lực để thực hiện đề án đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trước những cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức rất lớn từ tiến trình hội nhập quốc tế, đòi hỏi cần đổi mới mạnh mẽ, thực chất cả về tổ chức và hoạt động CĐ cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới... Các hoạt động CĐ phải hướng về cơ sở, hướng về NLĐ. CĐ phải thực sự là của NLĐ, vì NLĐ.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng lưu ý, chuẩn bị đón xuân mới Đinh Dậu 2017, các cấp CĐ cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho CNLĐ, lưu ý bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ nhất là vấn đề tiền lương, tiền công, tiền thưởng trong dịp tết; đảm bảo để mọi NLĐ đều có tết và đón xuân vui vẻ, bước vào một năm mới với khí thế LĐ mới, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH ngay từ những tháng đầu năm... Đặc biệt, BCH Tổng LĐ cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội CĐ VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng báo cáo của BCH trình đại hội, trong đó chú trọng nghiên cứu dự báo tình hình để có định hướng chiến lược của CĐ VN trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ban, T.Ư cần khẩn trương, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong việc thực thi các Hiệp định đã ký kết với các nước trên thế giới; phối hợp với Tổng LĐLĐVN xây dựng trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp bách, bức xúc của giai cấp CN và tổ chức CĐ; kịp thời có các văn bản hướng dẫn thực hiện để chủ trương của Đảng, luật pháp, cơ chế, chính sách của Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, tăng cường và củng cố niềm tin của đoàn viên và NLĐ vào Đảng và Nhà nước; các Thành ủy, Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN chỉ đạo, lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức CĐ ở địa phương.

Thay mặt BCH Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cảm ơn và tiếp thu sự chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình. Nhân dịp này, thay mặt BCH, đồng chí Bùi Văn Cường cũng bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp CĐ hoạt động trong thời gian vừa qua. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng để các cấp CĐ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐ giao phó.[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Vì sao nhà 4 tầng bốc cháy trong đêm khiến 2 mẹ con tử vong?