Với mục đích khơi dậy và đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hỗ trợ các tài năng sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp hữu ích, kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp đã trở thành hoạt động lao động sáng tạo của quần chúng, khơi dậy, tập hợp và khích lệ mọi người tham gia.

Qua một năm triển khai kế hoạch, Hội thi đã thu hút 82 giải pháp của các tác giả là các nhà khoa học, giáo viên, doanh nhân, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên… thuộc mọi thành phần, lứa tuổi ở trong tỉnh tham dự.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận và phần thưởng cho 40 giải pháp (9 giải B, 13 giải C, 18 giải khuyến khích) cho các cá nhân, nhóm tác giả đạt giải tại Hội thi; trao giấy khen cho 22 đại diện nhóm tác giả đạt giải B, C. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động sáng tạo.