Tổng LĐLĐVN:

Hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2013

LĐO T.H
Chia sẻ

Tổng LĐLĐVN vừa ra hướng dẫn số 227 (28.2) việc học tập chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CB, đảng viên, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp”, trong CNVCLĐ.

Chuyên đề này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nền nếp trong hoạt động CĐ, góp phần thực hiện thắng lợi NQ ĐHCĐ cac cấp; triển khai hiệu quả chương trình Tháng Công nhân  2013 và ĐH XI CĐVN…

Một trong những nội dung học tập chuyên đề năm 2013 là phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong công tác, quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Mỗi CB, đoàn viên, CNVCLĐ tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, gắn với thực hiện NQ TƯ “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cùng với các phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo. Các cấp CĐ xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập, làm theo gương Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của CB, đảng viên, CNVCLĐ, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt…

Để thực hiện, CĐ các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, tổ chức cho CNVCLĐ học tập, thảo luận, xây dựng chuẩn mực đạo đức, ối sống của CB, đoàn viên, CĐ trong cơ quan, đơn vị DN. Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TƯ xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, việc tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, ngành. Kết quả học tập chuyên đề báo cáo về Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN trước ngày 15.12.2013. Các cơ quan thông tin trong hệ thống CĐ xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác trong hệ thống CĐ. Đồng thời tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Bố cháu bé bị sùi mào gà: Bài học quá đau xót cho gia đình!