LĐLĐ Quảng Nam: Nhiều thành quả phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn

LĐ - 226 ĐẶNG VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ
Tích cực tham gia phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn).

Trong nhiều năm qua, kinh tế nông nghiệp tỉnh Quảng Nam phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả; góp phần đảm bảo an ninh lương thực, xuất khẩu và góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của dân cư ở hầu hết các vùng nông thôn. Đây còn là kết quả của sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn (CĐ) địa phương với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) Quảng Nam, trong phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) tỉnh nhà.

Chính sách, biện pháp xuyên suốt

Nhiều năm trước đây, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ, chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố phối hợp với ngành NNPTNT cùng cấp ban hành chương trình liên tịch, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng CĐ ngành và CĐ cơ sở trực thuộc để tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động công nhân viên chức - lao động (CNVLĐ) và nhân dân thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách của Chính phủ, thực hiện chủ trương “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã vận dụng, lồng ghép các nội dung về xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hằng tháng, quý, năm; đồng thời, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, phù hợp tình hình thực tế tại mỗi địa phương, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Những năm qua, LĐLĐ Quảng Nam thường xuyên duy trì công tác phối hợp với UBND tỉnh, Sở NNPTNT, các ngành liên quan, các đoàn thể quần chúng để tạo sự đồng bộ trong công tác chỉ đạo đến các cấp CĐ. Đồng thời, vận động đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tăng cường vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của tổ chức CĐ để góp phần thực hiện có hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua. Đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành NNPTNT và các đơn vị liên quan của ngành nông nghiệp như: Trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông - khuyến ngư… cán bộ công chức các xã, thị trấn đã làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích cho bà con nông dân; thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Kiểm tra, khắc phục và gặt hái thành công

Thường xuyên LĐLĐ tỉnh Quảng Nam cùng với ngành NNPTNT thành lập đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào tại các huyện Phú Ninh, Duy Xuyên và Tiên Phước… kiểm tra, đồng thời phát hiện những hạn chế tại từng địa phương cần khắc phục để triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả cao. Các cấp CĐ phối hợp với chuyên môn vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy sáng kiến, ứng dụng KHKT, xây dựng các đề tài, các dự án, mô hình để chuyển giao cho nông dân. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ… diện mạo nông nghiệp, nông thôn của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hiện đã có 76% số xã có điểm thu gom rác thải sinh hoạt được người dân nông thôn tích cực hưởng ứng. Bên cạnh đó tỉnh đã đầu tư nhiều công trình nước sạch nông thôn bằng các loại hình như: Cấp nước tự chảy, giếng đào, giếng khoan... góp phần đưa tỉ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 85%.

Thành công của những năm qua tạo đà cho những bước đi vững chắc cho hôm nay và tương lai. Hiện các CĐCS nông thôn đã biết phát huy vai trò của khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật, nhằm không ngừng nâng cao về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người nông dân... Bên cạnh đó tổ chức CĐ phối hợp ngành LĐTBXH thực hiện tốt các đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đến năm 2020. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn.

ĐẶNG VĂN CHƯƠNG (CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH QUẢNG NAM)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Các nhà khoa học Mỹ tìm ra cách ngăn không cho ung thư di căn