LĐLĐ tỉnh Hà Giang: “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp và đoàn viên công đoàn”

LĐO Thành Đồng (LĐLĐ tỉnh Hà Giang)
Chia sẻ
Các đồng chí lãnh đạo trò truyện tại hội thảo

LĐLĐ tỉnh Hà Giang vừa tổ chức  hội thảo chuyên đề “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp và đoàn viên công đoàn”.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ Công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Văn Hòa - Phó Ban thi đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cùng đại biểu đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và các ban cơ quan LĐLĐ tỉnh.
Trong những năm qua, phong trào thi đua trong các cấp công đoàn và đoàn viên CNVC LĐ  đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh  đề ra. Điển hình như các phong trào: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", Phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", gắn với triển khai phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang, phong trào "Xanh – Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC LĐ; cuộc vận động xây dựng người cán bộ “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Các phong trào thi đua đều gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thi đua thực hiện tốt 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng và nhân dân các dân tộc Hà Giang…Các phong trào thi đua đã góp phần vận động đoàn viên, CNVC LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Tại Hội thảo, đã có 12 ý kiến tham luận chủ yếu tập trung vào việc phân tích, đánh giá về trách nhiệm, nhận thức của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVC LĐ về công tác thi đua, khen thưởng; công tác chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được; tác động của phong trào thi đua trong các cấp công đoàn, đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; nêu rõ những tồn tại, yếu kém, xác định nguyên nhân của tồn tại, yếu kém , đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị để đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công đoàn, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong các cấp công đoàn trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Thanh Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được thông qua các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, và thách thức của tổ chức công đoàn trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh và đời sống, việc làm của CNVCLĐ. Vì vậy, công đoàn các cấp cần việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp…

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Đánh người, đốt xe kiểu hội đồng: Xử lý hình sự được không?