Mỗi suất học bổng 500.000 đồng được trao cho học sinh bậc tiểu học (439 suất), bậc THCS (137 suất) và bậc THPT (14 suất). Nguồn kinh phí do LĐLĐ tỉnh vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… đóng góp.