LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

LĐO Quang Tuyến
Chia sẻ
Quang cảnh hội nghị

Sáng 17.8, tại hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho gần 900 CNVCLĐ, hiện chưa là đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tấn Châu - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi đã truyền đạt cho các đại biểu những điểm mới, nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng; những vấn đề cơ bản, quan điểm xuyên suốt nhất của cách mạng Việt Nam, đồng thời, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong  Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, khi bàn về cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ được thể hiện rõ ở từng nội dung, nhiệm vụ và giải pháp giải quyết mối quan hệ, sự tác động biện chứng giữa các thành tố trong cơ chế nhằm phát huy chức năng, hiệu quả của từng thành tố, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước và vai trò làm chủ của Nhân dân.


Hội nghị giúp CNVCLĐ chưa là đảng viên có nhận thức đúng về những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, qua đó, phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại... từ đó, vận dụng vào thực tiễn để xây dựng chương trình hành động gắn với phong trào CNVCLĐ ở đơn vị, địa phương hiệu quả.

 


LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi:  Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII  ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Người đến phường Văn Miếu làm giấy chứng tử: Sẽ không gỡ bỏ trạng thái trên facebook