Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

LĐ - 23 H.L
Chia sẻ

Theo Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành, có hiệu lực từ ngày 11.2, mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 là 1,00.

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.12.2017.

Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của những người này được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm = tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Mức điều chỉnh từ năm 2006 đến 2017 lần lượt như sau: 2,31 - 2,13 - 1,73 - 1,62 - 1,48 - 1,25 - 1,15 - 1,08 - 1,03 - 1,03 - 1,00 - 1,00.

* Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1.1.2017 đến ngày 31.12.2017.

Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với những người trên được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm x mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng.

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2008 - 2017 lần lượt như sau: 1,73 - 1,62 - 1,48 - 1,25 - 1,15 - 1,08 - 1,03 -1,03 - 1,00 -1,00. H.L

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Những lưu ý đặc biệt quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017