cắt giảm quyền lợi lao động nữ - bước thụt lùi của luật

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa: Không nên bỏ một quy định nhân văn

LĐ - 11 Hà Anh thực hiện
Chia sẻ
Khi lao động nữ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc con cái, họ sẽ yên tâm làm việc, tinh thần thoải mái.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa đã bày tỏ quan điểm trước đề xuất bỏ quy định lao động nữ được nghỉ 60 phút chăm con nhỏ trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012. Theo đó, Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cho rằng, việc bỏ quy định trên là đi ngược lại tinh thần của những văn bản pháp luật khác về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em. Trong khi, quy định hiện hành thể hiện sự tiến bộ, nhân văn và có ý nghĩa quan trọng đối với nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa cho biết, một trong những đề xuất sửa đổi so với Bộ luật Lao động hiện hành là bỏ quy định tại khoản 5, Điều 155 liên quan đến quyền của lao động nữ “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động”.

Quy định trên đã tính đến sự khác biệt giới tính giữa nam và nữ, thiên chức phụ nữ cũng như vai trò của họ trong gia đình và xã hội, thể hiện sự tiến bộ, nhân văn. Chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của phụ nữ. Quy định lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 30 phút trong thời gian hành kinh chính là để lao động nữ được vệ sinh, nghỉ ngơi nhằm phòng tránh nhiễm khuẩn và tái tạo sức lao động.

Với thiên chức của phụ nữ là mang thai và sinh con, việc mỗi ngày được nghỉ 60 phút trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi là quy định có ý nghĩa quan trọng đối với nguồn nhân lực tương lai của đất nước, bảo đảm cho phụ nữ có thể duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ và có thời gian chăm sóc cho trẻ phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, chuẩn bị nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.

Thưa Phó Chủ tịch, nếu nhìn nhận riêng dưới góc độ luật pháp thì việc bỏ quy định trên có đi ngược với tinh thần của những văn bản pháp luật khác về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em?

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa: Có thể nói, quan điểm chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của bà mẹ, trẻ em đã được thể hiện rất rõ trong nhiều văn bản pháp luật, kể cả Hiến pháp, đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất. Hiến pháp 2013 quy định “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục” (Điều 37), “Nhà nước bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em” (Điều 36); Luật Bình đẳng giới quy định “Chính sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi là phân biệt đối xử về giới” (Điều 6), “Bảo vệ, hỗ trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ” (Điều 7)... Ngay trong Bộ luật Lao động cũng dành một chương về “Những quy định riêng đối với lao động nữ” (chương X) với nhiều quy định tiến bộ, nhân văn. Quy định “Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động” (khoản 5, Điều 155 Bộ luật Lao động 2012) là một quy định tiến bộ, nhân văn, đang được thực thi trên 20 năm, thể hiện sự quan tâm tới vai trò, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Việc dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012 bỏ quy định này là đi ngược lại tinh thần của những văn bản pháp luật khác về chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em.

Việt Nam hiện đã hội nhập sâu, rộng với thế giới. Vậy vấn đề bảo vệ quyền lợi lao động nữ, chăm sóc, bảo vệ trẻ em được nêu trong các công ước, khuyến nghị của quốc tế như thế nào?

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã có khuyến nghị về bảo vệ thai sản cho lao động nữ, tập trung vào các quy định liên quan đến việc phòng ngừa tiếp xúc với những nguy hại về an toàn và sức khỏe trong quá trình mang thai và cho con bú, quyền được trả trợ cấp thai sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em và thời giờ nghỉ cho con bú, cụ thể: “Người phụ nữ tự cho con bú được phép nghỉ 2 lần trong thời giờ làm việc, mỗi lần nửa giờ để cho con bú” (Điều 3 - Công ước số 3, 1919).

Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW), Công ước về quyền trẻ em mà Việt Nam tham gia từ rất sớm đều có những quy định, khuyến cáo về vấn đề này.

Đây là quy định nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Việc nuôi con bằng sữa mẹ được khoa học chứng minh là hết sức cần thiết cho sự phát triển của trẻ, vì vậy việc người mẹ được nghỉ 1 giờ để cho con bú là hết sức cần thiết và phù hợp với Công ước quốc tế của ILO. Theo quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ trong giai đoạn từ sơ sinh đến 24 tháng tuổi đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và tinh thần trong suốt cuộc đời của trẻ. Cho trẻ bú mẹ có thể làm giảm tỉ lệ mắc và mức độ nghiêm trọng của các bệnh nhiễm trùng và do đó làm giảm nguy cơ tử vong sơ sinh. Tổ chức Y tế thế giới đã có khuyến cáo cần tăng thời gian nghỉ mỗi ngày cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ là 1 tiếng/ngày cho đến khi con đủ 18 tháng tuổi để thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ.

Luật pháp một số nước như Na Uy, Hà Lan cho phép lao động nữ được nghỉ mỗi ngày hai tiếng để cho con bú. Tại Mỹ, lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 1 tiếng để vắt sữa hoặc cho con bú. Còn tại Singapore, lao động nữ cũng được phép nghỉ mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần từ 15 - 30 phút để vắt sữa.

Vậy xin Phó Chủ tịch cho biết quan điểm của Hội LHPN góp ý vào quy định cụ thể này như dự thảo đưa ra?

Phó Chủ tịch Bùi Thị Hòa: Quy định tại khoản 5, Điều 155 Bộ luật Lao động 2012 mang tính đặc thù giới. Chính sách này được quy định tại Bộ luật Lao động năm 1994 và được thực thi đến nay đã góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe và sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, bảo vệ thu nhập cho lao động nữ trong trường hợp họ thực hiện chức năng tái sản xuất xã hội. Việc quy định thời gian nghỉ như vậy đã tạo hành lang pháp lý nhằm bảo vệ sức khỏe và tái tạo sức lao động của lao động nữ sau quá trình mang thai và sinh con. Quy định này đã tính đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động khi người lao động có đủ sức khỏe để làm việc được lâu dài, không làm giảm sút khả năng lao động, khả năng sáng tạo.

Việc thực thi hiệu quả quy định này cũng gián tiếp tác động tích cực đến doanh nghiệp. Khi lao động nữ được đảm bảo đầy đủ các điều kiện chăm sóc con cái, họ sẽ yên tâm làm việc, tinh thần thoải mái. Điều này có tác động trực tiếp đến hiệu quả, năng suất, chất lượng lao động.

Hơn nữa, quy định này hoàn toàn phù hợp với công ước, khuyến nghị của tổ chức quốc tế trong bối cảnh hội nhập. Vì vậy, quan điểm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là giữ nguyên quy định này như luật hiện hành.

Tuy nhiên, để đảm bảo hài hòa lợi ích của lao động nữ cũng như tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, để tất cả các bên tham gia quan hệ lao động và Nhà nước thấy được lợi ích của quy định này và cùng chia sẻ gánh nặng về tài chính cho doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp đông lao động nữ hoặc sản xuất theo dây chuyền) khi phải chi phí cho thời gian nghỉ không làm việc mà vẫn hưởng lương của một số lượng lớn lao động nữ, Ban soạn thảo có thể nghiên cứu tham khảo mô hình của một số nước như Bỉ và Estonia theo hướng: Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày, vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động nhưng tiền lương trong khoảng thời gian này do bảo hiểm xã hội chi trả.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,61 triệu người, trong đó, phụ nữ chiếm 48,4%, phụ nữ trong độ tuổi mang thai và sinh con (20-35 tuổi) là 34,2%. Như vậy, việc bỏ quy định lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc sẽ có tác động đến tỉ lệ không nhỏ lao động nữ trong độ tuổi thai sản.[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Dân Đen
Những người đề xuất cho lao động nữ nghỉ từ 60 phút xuống còn 30 phút có phải vì người lao động nữ hay vì lợi ích của doanh nghiệp? Có hay không lợi ích nhóm trong chuyện này?
Trả lời - -
HOANGPHIHONG
Làm mới không có nghĩa là bỏ tất cả cái cũ kể cả những điều hay, tốt. Nếu nhân dân được chấm điểm những văn bản của các bộ ngành đưa ra thì tốt quá.
Trả lời - -
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Hà Nội: Mưa lớn, nước cống, rác rưởi bủa vây hàng trăm ngôi nhà ở Yên Hòa