Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN

LĐO Trương Hoàng - Quế Chi
Chia sẻ
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN – quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN

Trong chương trình nghị sự Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 9 (khóa XI) diễn ra từ ngày 5 – 6.1 tại Trung tâm Đào tạo CĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII đến các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Hội nghị lần thứ 4 BCH TƯ Đảng khóa XII (từ ngày 9 – 14.10.2016) đã ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận. Cụ thể: Nghị quyết số 04-NQ/TƯ về về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết 05NQ/TƯ về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TƯ về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TƯ về tình hình KTXH, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch KTXH, dự toán ngân sách năm 2017.

Đồng chí Bùi Văn Cường đã tập trung phân tích những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết nói trên: Đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân; đề ra mục tiêu, yêu cầu; đưa ra hệ thống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi quán triệt Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, đồng chí Bùi Văn Cường đề ra một số yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức CĐ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết. Theo đó, đồng chí Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh của tổ chức CĐ trong thời gian tới: Xây dựng đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổ chức triển khai thực hiện Đề án thiết chế CĐ khi được Chính phủ phê duyệt; đổi mới phương thức hoạt động của CĐ các cấp từ TƯ đến cơ sở; đổi mới công tác cán bộ, ban hành Nghị quyết của BCH về công tác cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn, chức danh cán bộ CĐ; đổi mới công tác tài chính CĐ và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế của CĐ; đổi mới công tác quản lý, phát triển đoàn viên của CĐCS; đổi mới công tác đối ngoại và truyền thông của CĐ; đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất LĐ. 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Lời kể nhân chứng vụ xe ô tô tông 9 xe máy, 2 người tử vong