Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động: Cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu KHKT bảo hộ LĐ

LĐO Xuân Trường
Chia sẻ
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Trường)

Chiều 22.9, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ về tình hình hoạt động của viện thời gian qua và giao nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 cho viện. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì buổi làm việc. 

Cùng dự có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Ngàng, Mai Đức Chính; đồng chí Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ cùng đại diện lãnh đạo các ban Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc viện.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ,  đồng chí Đỗ Trần Hải đã báo cáo tình hình hoạt động của viện trong thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm 2016. Trong 8 tháng đầu năm 2016, viện đã nghiệm thu 18 nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) bao gồm 2 đề tài thuộc chương trình phối hợp của Tổng LĐLĐVN và Bộ KHCN (1 loại A, 1 loại B); 1 đề tài chương trình trọng điểm của Tổng LĐLĐVN (đạt loại A); 1 đề tài cấp Tổng LĐLĐVN (đạt loại B); 9 đề tài cấp viện (2 loại A, 6 loại B và 1 loại C) và nghiệm thu cấp cơ sở 5 đề tài cấp Tổng LĐLĐVN… Viện cũng đã xây dựng dự toán ngân sách nhà nước về KHCN và bảo vệ môi trường năm 2017 của viện là 84,670 tỉ đồng. Viện cũng đã nêu một số đề xuất, kiến nghị, trong đó đề nghị Chính phủ sớm ban hành quyết định về việc đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của viện thay thế cho Quyết định số 141/1998/QĐ-TTg ngày 1.8.1998 của Thủ tướng chính phủ; đề nghị Tổng LĐLĐVN có chính sách khuyến khích phù hợp để thu hút CB khoa học có trình độ cao về công tác ở viện...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng, viện cần phải tính toán lộ trình đầu tư đội ngũ làm khoa học cho phù hợp; sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng cần phải có thương hiệu; cần rà soát các phòng thí nghiệm để từ đó có sự đầu tư cho tương xứng với đơn vị đầu đàn về nghiên cứu KHKT bảo hộ LĐ… Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cũng đề nghị viện nghiên cứu vấn đề làm thêm giờ ảnh hưởng đến vấn đề ATVSLĐ như thế nào; vấn đề tuổi nghỉ hưu của LĐ các ngành nghề; vấn đề bữa ăn giữa ca của NLĐ… Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thị Thu Hồng đánh giá cao những thành tích đạt được của viện. Mong viện phấn đấu trở thành viện tiên tiến trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng KHKT bào hộ LĐ; đồng thời đề nghị viện tích cực vào cuộc nghiên cứu những vấn đề mới, vấn đề nóng, bức xúc về ATVSLĐ, môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe NLĐ… Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng cho rằng, viện cần nghiên cứu phản biện các giáo trình  đào tạo CBCĐ liên quan lĩnh vực công tác bảo hộ LĐ; đồng ý kiến nghị Tổng LĐLĐVN xem xét phê duyệt đề án kiện toàn bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Tạp chí Bảo hộ LĐ (sáp nhập Tạp chí hoạt động KHCN “An toàn, sức khỏe và môi trường LĐ” vào Tạp chí Bảo hộ LĐ và đổi tên thành Tạp chí ATVSLĐ)...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường biểu dương những thành tích đạt được của Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ trong 45 năm qua và 9 tháng đầu năm 2016; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của viện; đồng thời đề nghị viện cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, cần có những nghiên cứu để đảm bảo ATVSLĐ cho NLĐ ở các lĩnh vực mới, các lĩnh vực có nguy cơ cao; cần nghiên cứu đánh giá môi trường LĐ tác động đến sức khỏe NLĐ; tích cực tham mưu, đề xuất với Tổng LĐLĐVN về các vấn đề liên quan đến tuổi nghỉ hưu, bệnh nghề nghiệp; vấn đề môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe của NLĐ; tăng cường tập huấn cho đội ngũ CB làm công tác ATVSLĐ; xây dựng mô hình văn hóa ATVSLĐ; nghiên cứu, tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hướng dẫn, kiểm tra công tác ATVSLĐ ở các địa phương. Tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, địa hương, hợp tác quốc tế về lĩnh vực ATVSLĐ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cần có đề án chiến lược cho vấn đề này; tăng cường công tác quản lý của viện về các mặt tài chính, tài sản…, đảm bảo cho viện hoạt động hiệu quả, xứng đáng là đơn vị đầu đàn cả nước về công tác nghiên cứu KHKT bảo hộ LĐ…

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động: Cần làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu KHKT bảo hộ LĐ ảnh 1
Đồng chí Đỗ Trần Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ báo cáo tình hình hoạt động của viện với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. (Ảnh: Xuân Trường)

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Ca sinh 5 đầu tiên và duy nhất Việt Nam giờ ra sao?