Tổng LĐLĐVN: Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

LĐ - 223 B.C.Đ
Chia sẻ

Tổng LĐLĐVN có Hướng dẫn số 1386/HD-TLĐ do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng ký về Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Qua đó làm cho CNVCLĐ, đoàn viên CĐ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công, việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của các cấp CĐ, trước hết là của người đứng đầu các cấp CĐ, của CB, đảng viên, CNVCLĐ, đoàn viên CĐ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng đội ngũ CB, nhất là đội ngũ CB lãnh đạo các cấp CĐ đủ năng lực, phẩm chất… Các cấp CĐ cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. 

Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CB, đảng viên, CNVCLĐ, đoàn viên theo chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện. Các nội dung thực hiện: Thứ nhất, tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Thứ ba, sơ kết, tổng kết. Đối với nội dung thứ nhất, các cấp CĐ tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ; tuyên truyền, quán triệt chỉ thị bằng các hình thức phù hợp với địa phương, ngành, đơn vị; Tổ chức sinh hoạt định kỳ; Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể...

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Kẹt xe kinh hoàng, lái xe “nổi điên”, hành khách chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất