Tổng LĐLĐVN lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

LĐ - 226 B.C.Đ
Chia sẻ

Tổng LĐLĐVN có văn bản số 1414/TLĐ do Phó Chủ tịch Trần Văn Lý ký về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (CĐVN).

Theo đó, sau 3 năm thực hiện Điều lệ CĐVN (khóa XI), các quy định của Điều lệ cơ bản đã phù hợp với tổ chức và hoạt động của các cấp CĐ, đáp ứng nguyện vọng của CB, đoàn viên CĐ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Điều lệ CĐVN còn bộc lộ những bất cập, hạn chế hoặc thiếu các quy định cụ thể, nên khi các cấp CĐ vận dụng thực hiện còn khó khăn, lúng túng. Nhằm kịp thời triển khai kế hoạch sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN, Tổng LĐLĐVN đề nghị các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư và tương đương, CĐ TCty trực thuộc TLĐ thực hiện một số nội dung và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có tổ chức nghiên cứu, đánh giá các quy định của Điều lệ CĐVN và hướng dẫn thi hành điều lệ. Việc tổ chức nghiên cứu, đánh giá tập trung vào một số vấn đề cơ bản như: 1/Về đổi tên tổ chức CĐ. 2/Về đối tượng tập hợp của CĐVN; của các CĐ ngành nghề, CĐ địa phương; CĐ các KCN. Đối tượng không được gia nhập CĐ. 3/Về mô hình tổ chức CĐ. 4/Về nhiệm kỳ ĐH CĐ các cấp. 5/Các quy định về bầu cử BCH, BTV, UBKT và các chức danh CB CĐ. 6/Về kỷ luật CB CĐ và đoàn viên CĐ; quy định bãi miễn nhiệm CB CĐ. 7/Việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của CĐ các cấp. 8/Về CĐ giáo dục cấp huyện. 9/Về CĐ địa phương. 10/Về CĐ ngành T.Ư và tương đương; CĐ các tập đoàn kinh tế nhà nước, CĐ TCty trực thuộc TLĐ. 11/Về tổ chức và hoạt động CĐ của tập đoàn kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, TP. 12/Về điều kiện thành lập CĐCS; CĐCS có đông đoàn viên; DN có nhiều chi nhánh đóng tại nhiều tỉnh, TP. 13/Về tổ chức, bộ máy cơ quan CĐ các cấp. 15/Các quy định khác cần bổ sung. 16/Trên cơ sở xác định những bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy định của Điều lệ CĐVN, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các bất cập, vướng mắc nêu trên.

Hình thức tổ chức là mở hội nghị, hoặc gửi văn bản lấy ý kiến trực tiếp đến toàn thể CB, đoàn viên vào nội dung Điều lệ CĐVN (khóa XI) và Hướng dẫn thi hành Điều lệ. Tổng hợp các ý kiến của CB, đoàn viên CĐ đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐVN (khóa XI) và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, báo cáo bằng văn bản gửi về Tổng LĐLĐVN trước ngày 14.10.2016. [QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Các nhà khoa học Mỹ tìm ra cách ngăn không cho ung thư di căn