Tuyên truyền Đại Hội CĐ các cấp và Đại Hội XII CĐVN (2018-2023): Đảm bảo phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

LĐ - 26 B.C.Đ
Chia sẻ

Tổng LĐLĐVN có văn bản số 85/HD-TLĐ Hướng dẫn tuyên truyền ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐVN nhiệm kỳ 2018-2023. Trong đó, công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐVN cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Một số nội dung tuyên truyền gồm: Khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) VN, những đóng góp to lớn của GCCN và tổ chức CĐVN trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đoàn kết liên minh công - nông vững chắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐVN dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tuyên truyền sâu rộng NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, các NQ của BCH T.Ư Đảng, NQ Đảng bộ các cấp, ĐH XII CĐVN, để ĐH thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của GCCN và tổ chức CĐ có sức lan tỏa trong toàn xã hội; Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị ĐH ở các cấp, sự quan tâm của các cấp ủy đối với ĐH, tham gia góp ý vào văn kiện trình ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐVN của đoàn viên, CNVCLĐ; Đánh giá những kết quả đạt được và ý nghĩa các cấp CĐ trong việc triển khai thực hiện 4 chương trình hành động của ĐH XI CĐVN đối với CNVCLĐ, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng và những đánh giá của CNLĐ đối với ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐVN; Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của địa phương, ngành, đơn vị, kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ và kết quả triển khai thực hiện NQ 20 của BCH T.Ư Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ cả nước, kịp thời biểu dương những nhân tố mới là CNLĐ trực tiếp SX có những cải tiến, sáng kiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong đời sống xã hội; Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức CĐ dưới mọi hình thức; Nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức CĐVN ngày càng vững mạnh và phát triển…
Theo hướng dẫn, sẽ có 4 đợt tuyên truyền gồm: Đợt 1, từ quý II/2017 đến thời điểm hoàn thành ĐH CĐ các cấp vào cuối quý II/2018; Đợt 2, từ cuối quý II/2018 đến trước khai mạc ĐH XII CĐVN (đầu quý III/2018); Đợt 3, trong thời gian diễn ra ĐH XII CĐVN; Đợt 4, sau ĐH XII CĐVN đến hết tháng 10.2018.
Tuyên truyền Đại Hội CĐ các cấp và Đại Hội XII CĐVN (2018-2023): Đảm bảo phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” ảnh 1
CNLĐ cả nước luôn hưởng ứng các đợt thi đua lập thành tích chào mừng đại hội CĐ các cấp. ảnh: Tất Thảo 
Công tác tuyên truyền đảm bảo mục đích, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức CĐVN, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ vào tổ chức CĐ, xây dựng GCCN và tổ chức CĐVN ngày càng vững mạnh, phát triển. Công tác tuyên truyền về ĐH CĐ các cấp cần gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, NQ ĐH XII Đảng Cộng sản VN, nhất là NQ số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng GCCN VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào CNVCLĐ, hoạt động CĐ trong 5 năm (2018-2023). Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền ĐH CĐ các cấp và ĐH XII CĐ VN cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nóng nhất hôm nay: Tỷ lệ ủng hộ tổng thống Macron giảm mạnh chưa từng có