Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bán gạo nóng nhất hôm nay

Thế giới -    Nguyễn Hà - Phạm Dung
Trump dẫn trước Clinton 32-25 tại 3 điểm bỏ phiếu đầu tiên, Hệ thống phát hiện lính bắn tỉa từ khoảng cách 1 km của Trung Quốc, Tổng thống Duterte hủy hợp đồng mua súng trường với Mỹ, Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đi bán gạo, Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng nhượng bộ, chia sẻ quyền lực với phe đối lập, Hố tử thần khổng...

Độc giả bình luận