Đang phát thức ăn, cai ngục bị tù nhân tấn công

Thế giới -    BT (TH)
Một nữ quản giáo tóc vàng Brazil đang đặt cơm hộp ngoài song sắt buồng giam tù nhân thì bị một tên bất ngờ túm tóc tấn công.

Độc giả bình luận