Đệ nhất phu nhân Mỹ nghẹn ngào trong bài phát biểu từ biệt

Thế giới -    Dung Hà (TH)
Trước khi rời khỏi nhà Trắng, bà Michelle Obama đã có bài phát biểu cuối cùng với tư cách là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Trong bài phát biểu, bà đã truyền đi một thông điệp lạc quan tới giới trẻ và nói rằng nước Mỹ thuộc về người dân thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

Độc giả bình luận