Đi dạo cùng Obama trong khuôn viên nhà Trắng

Thế giới -    Văn Thắng
Chúng ta sẽ có một chuyến đi dạo đầy thú vị với Tổng thống Obama trong khuôn viên Nhà Trắng với thông điệp bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Độc giả bình luận