Đồ họa chi tiết diễn biến vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh

Thế giới -    BT (TH)
Kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster rồi đâm dao vào cảnh sát trước tòa nhà quốc hội Anh.

Độc giả bình luận