Hàng nghìn người rẽ như sóng nhường đường xe cứu thương

Thế giới -    BT (TH)
Đoàn người tham gia lễ hội Ganesh 2016 trên một con phố Laxmi (Pune, Ấn Độ) hành động như một tổ chức thống nhất để xe cứu thương, có lẽ không còn đường nào khác, đi xuyên qua. Đó là cả một nỗ lực tập thể của từng người có mặt - điều dường như là bất khả thi ở một số nơi.

Độc giả bình luận